Działalność artystyczna Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie

realizowana w 2023 r. jest finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023.

2019 Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
2019 Polska Wiosna Teatralna
2019 Polska Wiosna Teatralna Program
2017 Polska Wiosna Teatralna
2016 Polska Wiosna Teatralna
2015 Hipnoza
2015 Polska Wiosna Teatralna
2015 Królewna Lala
2014 Polska Wiosna Teatralna